Wanner Hydra-Cell pomp uitleg werking

Hoe werkt de Wanner Hydra-Cell pomp?

De Wanner Hydra-Cell pomp dankt zijn naam aan de aandrijving achter het membraan: de Hydra-CellTM

wannerhydra

Deze Hydra-CellTM is een samenstelling van een plunjer en veren waarmee de oscillerende beweging van
de membranen [diaphragms] wordt opgewekt. De plunjers worden aangedreven door een roterende
wankelschijf [fixed angle cam] op de aandrijfas [drive shaft], dit aandrijfgedeelte ligt in een met olie
gevulde behuizing en zet de roterende beweging van de aandrijving om in een lineaire beweging van de
plunjers. Met deze lineaire beweging wordt een constante verplaatsing verkregen waardoor per
omwenteling een constant volume door het membraan verplaatst wordt.

Meestal heeft een pomp 3 tot 5 membranen waardoor een pulsatie-arme flow ontstaat. Behalve dat de
membranen de vloeistof verpompen zorgen ze tevens voor de absolute scheiding tussen deze te
verpompen vloeistof en de olie in het aandrijfgedeelte.

De kleppen in de zuig- [inlet valve assembly] en persopening [outlet valve assembly] van de pomp zorgen
ervoor dat de vloeistof door de juiste poort geleid wordt.

Doordat er altijd een gelijke druk voor en achter het membraan heerst (immers oliedruk en persdruk zijn
aan elkaar gelijk) is het membraan hydraulisch onbelast, zelfs bij hoge drukken. Een betrouwbare en
langdurige standtijd van de pomp is hiervan het gevolg.

Kijk ook op dit filmpje op ons youtubekanaal voor een beeld van de werking van de
Wanner Hydra-Cell pomp!

Print Friendly, PDF & Email