Wanner Hydra-Cell doseerpomp

PromoTec heeft een uniek alternatief voor de traditionele membraandoseerpomp in haar programma: de Wanner Hydra-Cell doseerpomp.

Wanner Hydra-Cell triplex doseerpomp

Model MT8 triplex metering pump

De werking van deze verdringerpomp is ook gebaseerd op hydraulisch gebalanceerde membranen.

Sinds 2018 biedt Wanner een nieuw model: de triplex doseerpomp model MT8, lees meer.

Wanner Hydra-cell doseerpompen onderscheiden zich op een aantal punten van traditionele doseerpompen:

  • de pers- en zuigaansluitingen zitten niet verticaal
  • de tandwieloverbrenging is extern aangebracht
  • de pompen hebben geen slagverstelling.

Deze verschillen bieden de Wanner Hydra-Cell doseerpompen een aantal voordelen:

  • Electronische capaciteitsregeling
  • Pulsatievrij doseren
  • Veerbediende kleppen
  • Eén pompkop voor veel toepassingenWanner Hydra-Cell doseersysteem

Electronische toerenregeling

Metingen hebben aangetoond dat de nauwkeurigheid van deze pompen binnen ±1% ligt. Deze nauwkeurigheid kan onder andere gerealiseerd worden door gebruik te maken van electronische toerenregeling.

PromoTec heeft de mogelijkheid deze pompen te leveren met een elektromotor die geschikt is voor aansturing met een frequentieregelaar.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid de doseerpomp te voorzien van een motor met geïntegreerde frequentieregelaar. De motor en regelaar zijn daarbij geheel op elkaar afgestemd en voor de eenvoudige bediening kan gebruik gemaakt worden van zowel een potmeter als een bedieningspaneel.

Voordelen

Electronische capaciteitsregeling

Traditioneel wordt de capaciteit van een doseerpomp geregeld met behulp van een slagverstelling. De slagverstelling verkleint het volume dat per slag verplaatst wordt door de pomp. De meest gebruikte slagverstelling is een zgn. lost motion slagverstelling waarmee de beweging van het membraan abrupt gestopt wordt, elke slag. Deze slagverstelling gaat veelal ten koste van de nauwkeurigheid van de pomp en bemoeilijkt het kalibreren.

De Wanner Hydra-Cell doseerpompen kennen geen slagverstelling: de membranen in deze pompen maken altijd hun volledige slag. De capaciteit van de pomp wordt aangepast dooWanner Hydra-Cell dsoeerpomp model P500r het toerental te variëren, eventueel met een frequentieregelaar. Door een lager of hoger toerental te kiezen zal de capaciteit evenredig veranderen met behoud van de nauwkeurigheid doordat de slag van de membranen niet beperkt wordt.

De electronische regeling heeft bovendien als voordeel dat deze veel sneller reageert dan de slagverstelling van traditionele doseerpompen zodat een aanpassing van de Wanner Hydra-Cell doseerpomp direct in het systeem te zien is.

Pulsatievrij doseren

Traditionele doseerpompen hebben een pompkop met één membraan waardoor aanzienlijke pulsaties ontstaan. De drukpieken in de persleiding variëren daardoor tussen 0 bar (zuigslag) en de maximale druk (persslag). Bij een druk van bijvoorbeeld 7 bar ontstaan daardoor enorme drukschommelingen in het systeem waardoor veelal een demper in de zuigleiding en in de persleiding geïnstalleerd moet worden.

De Wanner Hydra-Cell doseerpompen hebben (met uitzondering van de P100) standaard 3 of 5 membranen. Door deze constructie ontstaan er geen drukpieken.

Wanner Hydra-Cell doseerpompen pulsatievrijHet pulsatieniveau is teruggebracht tot circa ±5%, dat voor de meeste toepassingen ruim voldoet aan de gestelde eisen. Door deze lagere pulsaties ontstaat een veel rustigere flow waardoor deze veel nauwkeuriger gemeten kan worden.

Veerbediende kleppen

Bij traditionele doseerpompen zien we dat een minimale tegendruk (persdruk) vereist is om de goede werking van kleppen te kunnen garanderen. In toepassingen met een lage tegendruk is in veel gevallen een drukhoudventiel vereist om dit te realiseren.

De kleppen van de Wanner Hydra-Cell doseerpompen worden gesloten door een veer. De pomp kan daardoor bij een lage tegendruk al een nauwkeurige flow geven zonder toepassing van extra instrumenten. De pomp heeft hierdoor een lager opgenomen vermogen en dus een lager energieverbruik.

De veerbediende kleppen van de Wanner Hydra-Cell doseerpompen bieden de mogelijkheid hoog viskeuze vloeistoffen te verpompen. Afhankelijk van het model kunnen vloeistoffen met een viscositeit tot ca. 4.000 mPa·s gedoseerd worden.

Eén pompkop voor veel toepassingen

De capaciteit van de Wanner Hydra-Cell doseerpompen wordt bepaald door het toerental aan te passen. Primair wordt dit gedaan door de keuze van de haakse tandwielkast, secundair door het toerental van de motor aan te passen. Door deze bouwwijze bestrijkt één pompkop een groot bereik in capaciteit. De Wanner Hydra-Cell doseerpomp kent geen variaties in plunjerdiameter, membraanafmeting en klepdiameters binnen één model waardoor het aantal reservedelen lager is en de uitwisselbaarheid groter wordt.

Ook wanneer een hoge druk gevraagd wordt, wordt dezelfde pomp toegepast. De maximale persdruk van de Wanner Hydra-Cell doseerpomp kan gebruikt worden in het gehele capaciteitsbereik van de pomp.

Wanner Hydra-Cell doseerpompen modellenMet name wanneer een hoge persdruk vereist is, levert dit een enorm voordeel op in afmetingen van de pomp. In dergelijke toepassingen is een Wanner Hydra-Cell doseerpomp veel kleiner dan een traditionele doseerpomp, wat vanzelfsprekend ook in de aanschafprijs is terug te zien.

De juiste pompkeuze

Bij PromoTec kunnen wij u een volledig beeld schetsen van de mogelijkheden met de Wanner Hydra-Cell doseerpompen. Tevens kunnen wij voor u een vergelijking maken met de traditionele doseerpompen zodat u kunt kiezen voor de juiste oplossing in uw doseertoepassing.

Print Friendly, PDF & Email