Doseerpompen

1.OBL X9aOp veel plaatsen in de industrie worden pompen ingezet om een afgemeten hoeveelheid vloeistof te verplaatsen. Het antwoord op de vraag welke pomp geschikt is hiervoor, is van veel parameters afhankelijk.

Eén van de parameters waarnaar gekeken wordt bij doseertoepassingen is de gevraagde nauwkeurigheid.
Is deze nauwkeurigheid hoog, bijvoorbeeld ±2%, dan wordt vaak gekozen voor een traditionele doseerpomp. Wanneer de nauwkeurigheid minder belangrijk is, maar bijv. de vloeistof een hoge viscositeit heeft, volstaan veelal lobbenpompen of tandwielpompen.

Al deze pompen zijn verdringerpompen met de eigenschap dat het toerental en de capaciteit (nagenoeg) evenredig verlopen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het gedrag van de pomp vooraf goed ingeschat kan worden, hetgeen bij doseren zeer gewenst is.

Ook capaciteitsregeling en mate van pulseren zijn belangrijke selectiecriteria bij doseerpompen.

Bij doseerpompen wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • mechanische gedreven membraandoseerpompen (membraan is direct verbonden met de aandrijfas)
  • hydraulisch gedreven membraandoseerpompen (functie van de aandrijfas wordt vervuld door de hydraulische vloeistof, waarbij het membraan hydraulisch gebalanceerd is tussen de hydraulische vloeistof en de te verpompen vloeistof)

PromoTec heeft beide type membraandoseerpompen in haar leveringsprogramma. Daarnaast bieden wij nog een alternatief dat uniek in de markt is: de Wanner Hydra-Cell doseerpomp. Deze verdringerpomp werkt ook met behulp van hydraulisch gebalanceerde membranen, maar onderscheidt zich op een aantal punten van traditionele doseerpompen:

  • de pers- en zuigaansluitingen zitten niet verticaal
  • de tandwieloverbrenging is extern aangebracht
  • de pompen hebben geen slagverstelling

Meer informatie: OBL

Print Friendly, PDF & Email